Flugsvamparna 2014

Fritt utformade efter idé av Teutsch Landskapsarkitekter AB
Betongskulpturer med glasmosaik
Forumrondellen Hyltebruk
Uppdragsgivare: Trafikverket

Jag fick uppdraget att utforma ett antal flugsvampar efter temat Svampar, lika men individer.
Temat är kopplat till Elias Fries ”svamparnas Linné” som kommer från Hylte kommun.

Jag har gjutit svamparna lika i form och storlek. Variationen i mosaiken ger svamparna dess olika
uttryck. Tanken är att bilisterna på långt håll ska uppleva massverkan medan fotgängare och
cyklister kan upptäcka det individuella uttrycket. Min ambition har varit att skapa en lekfull
skulpturgrupp där det finns mönster och detaljer att upptäcka efter hand, även om man kör runt
rondellen dagligen. Jag vill att den ska fungera som ett blickfång från alla olika håll.