Rödluvan och vargen 1997

Väggmosaik i samarbete med Jonas Forsberg
Rydöbruks förskola
Upptragsgivare: Hylte kommun