Skogen, berget och havet 2010

Betongplattor med mosaik
Haverdals Byskola
Uppdragsgivare: Halmstad kommun

På Haverdals byskola finns tre avdelningar, Havet, Berget och Skogen.
Namnen är kopplade till skolans närmiljö. Där finns Haverdals strand, berget Skallen och den
krokigt slingrande strandskogen. Jag ville göra lekfulla bilder som kan sporra fantasin på samma
gång som det går att känna igen de olika miljöerna. Betongplattorna med stengodsglaserad mosaik i
klara färger är placerade i marknivå där de små barnen leker.