Vågspel och Spiral 2009

Relief i rakubränd keramik
Kadrilljen daglig verksamhet
Uppdragsgivare: Halmstad kommun

Uppdraget bestod i att göra en konstnärlig gestaltning som kunde upplevas mer än enbart visuellt.
Mycket av Kadriljens verksamhet består av aktiviteter som ger träning åt de olika sinnena.
En relief som man får känna på skulle integrera konstverket ytterligare i verksamheten.
Vågspel x 3 är inspirerad av havets sandbotten.

Reliefen har jag byggt upp bit för bit på utkavlad lera. För att framhäva känslan av vattnets
rörelse har jag använt mig av en glansig turkos glasyr och sedan bränt plattorna i en raku-ugn.
Vågspel är gjort i tre delar och speglar havets skilda temperament. En stillsam del och två
delar som är mer dynamiska till formen.