Skiss av Ann Ahlbom-Sundqvist

Skiss av Ann Ahlbom-Sundqvist

Finns i sjön 2015
Gemensamt skissuppdrag med Ann Ahlbom-Sundqvist till Bankeryd skola.
Uppgragsgivare: Jönköpings kommun
Ej utförtVår idé var att skapa ett lekfullt och fanasieggande förslag kopplat till skolans värld.
Skolan ligger intill sjön Vättern och inspirationen har vi hämtat från sjöns mikroskopiska algvärld.
Vi tänkte oss ett verk i två delar, Uppstickarna och Under ytan med samlingsnamnet Finns i sjön.